(+98)9102606287   -   (+98)9103117683

تحقیق و توسعه

  • mukam

واحد تحقیق و توسعه

اين واحد با بهره گيري از نيروهاي متخصص و مجرب در زمينه فرموله كردن محصولات مختلف فعاليت دارد. از جمله فعاليت هاي اين واحد مي توان به فرموله كردن محصول مطابق با نيازها و درخواست مصرف كننده و ارائه محصولات جديد و زيست سازگار و همين طور بهينه سازي كيفيت محصولات اشاره كرد.
مقالات

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam