(+98)9102606287   -   (+98)9103117683

رزين همو پلیمر

RP 401

شکل ظاهری

مايع ويسكوز سفيدرنگ (خميري)

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

25

درصد جامد (%)

1±40

ويسكوزيته (Poise) @20°C

800 تا1000

اسيديته (PH)

5-7

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

15

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

هموپليمر وينيل استات

معرفی و کاربرد :

چسب چوب - آهار فرش - آهار موكت - منسوجات(زيردست سخت) - فيلتر

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 501 L

شکل ظاهری

امولسيون سفيدرنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

25

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

1 تا 10

اسيديته (PH)

5-4

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

15

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

هموپليمر وينيل استات

معرفی و کاربرد :

چسب چوب - آهار فرش - آهار موكت - منسوجات(زيردست سخت) - فيلتر - پرده

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 501

شکل ظاهری

مايع ويسكوز سفيدرنگ (خميري)

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

25

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

700 تا 1000

اسيديته (PH)

5-4

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

15

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

هموپليمر وينيل استات

معرفی و کاربرد :

چسب چوب - چسب كاشي و سراميك - آهار فرش - آهار موكت - منسوجات(زيردست سخت) - فيلتر - پرده

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 502

شکل ظاهری

مايع ويسكوز سفيدرنگ (خميري)

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

0

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

700 تا 1000

اسيديته (PH)

5-4

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

˂ 0

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

هموپليمر وينيل استات

معرفی و کاربرد :

چسب چوب - چسب لمينت - رنگ پلاستيك - رنگ نيم پلاستيك - آهار فرش - منسوجات(زيردست نرم) - فيلتر

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 503

شکل ظاهری

امولسيون سفيدرنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

0

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

20 تا 100

اسيديته (PH)

5-4

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

˂ 0

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

هموپليمر وينيل استات

معرفی و کاربرد :

چسب چوب - چسب لمينت - آهار فرش - منسوجات(زيردست نرم) - فيلتر

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam