(+98)9102606287   -   (+98)9103117683

رزين کوپلیمر

RP 5030

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

14

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

20 تا 50

اسيديته (PH)

5-4

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

8

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

وينيل اكريليك3 مونومره

معرفی و کاربرد :

چسب كاشي و سراميك - چسب لمينت - كينيتكس - رنگ نيم پلاستيك - پرده

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 5020

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

5

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

20 تا 40

اسيديته (PH)

5-4

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

0

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

وينيل اكريليك دو مونومره

معرفی و کاربرد :

چسب چوب - چسب لمينت - رنگ نيم پلاستيك - آهار فرش -

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 5033

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ با ته رنگ آبي

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

13

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

30 تا 80

اسيديته (PH)

9-7

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

˂13

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

استايرن اكريليك

معرفی و کاربرد :

چسب كاشي و سراميك - رنگ اكريليك - كاغذ

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 5023

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ با ته رنگ آبي

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

30 تا 80

اسيديته (PH)

7-9

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

0

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

استايرن اكريليك

معرفی و کاربرد :

چسب بتن - چسب سلفون - عايق بام - رنگ اكريليك -

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RPT 30

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ با ته رنگ آبي

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

-

درصد جامد (%)

1±29

ويسكوزيته (Poise) @20°C

1 تا 2

اسيديته (PH)

3-2

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

-

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

غلظت دهنده

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RPV 40

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ با ته رنگ آبي

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

0

درصد جامد (%)

1±39

ويسكوزيته (Poise) @20°C

1 تا 3

اسيديته (PH)

6/5-5/5

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

وينيل اكريليك

معرفی و کاربرد :

چسب لمينت - بايندرچاپ - منسوجات(زيردست نرم)

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam