(+98)9102606287   -   (+98)9103117683

معرفي شركت

  • mukam

معرفي شركت رزین پلیمر

رزین پلیمر يكي از شركت هاي زير مجموعه ي گروه صنعتـي ظريف مصور مـي باشد. اين شركت بـا تجربه ي بيش از دو دهـه توليد رزين با استفـاده از كادر متخصص و توانمند خود و تكنولـوژي متناسب با نيازهاي بازار محصولات همو و كو پليمر خود را بـراي حوزه هاي مختلف ماننـد صنعت تكميـل فرش , صنعت ساختمان , صنعت كفش, صنعت رنگ و ... عرضه مي دارد.


معرفي محصولات و خدمات

تخصص شرکت در تولید رزین هایـی مختلف از قبیل انواع هموپلیمرهای پلـی وینیل استات، کـوپلیمرهای وینیل اکریلات، کوپلیمرهـای استایـرن اکریلات، و کوپلیمرهای اكريليك خالص می باشد. رزين هاي آب پايه در حوزه رزين ها بيشتريـن رشد مصرف و كـاربرد را بين كشورهاي پيشرفته جهان دارا است. دوستدار محيط زيست بودن (Eco Friendly) يكي از دلايل گسترش مصرف اين رزين ها مي باشد. اين شركت قادر خواهد بود تا بصورت تخصصي در حوزه هاي مختلف , مشاوره لازم به خريداران به منظور بهترين انتخاب را ارائه نمايد و در فرايندهاي تحقيق و توسعه محور بصورت تيمي مشاركت نمايد.


  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam