(+98) 31 3267 0023

سرمايه گذاري

  • mukam

سرمايه گذاري طرح های سودده دانش بنیان

شركت رزين پليمر با رويكردي دانش بنيان اقدام به سرمايه گذاري و ايجاد يكي از بزرگترين سايت هاي تخصصي توليد SBR در خاور ميانه نموده است. ظرفيت اسمي اين واحد 70000تن در سال بوده و اكنون با اتكا بر دانش فني متخصصان ايراني ، آماده بهره برداري مي باشد. درهمين راستا شركت رزين پليمر آمادگي خود را در زمينه بررسي طرح هاي پيشنهادي و سرمايه گذاري روي پروژه هاي سود ده و اشتغال زا اعلام ميدارد.

*طرح هاي پيشنهادي خود را (به همراه امكان سنجي اقتصادي) از طريق پست الكترونيك با ما درميان بگذاريد.*

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam