(+98) 31 3267 0023

خبر

mukam

13

خرداد ماه 1396

ادغام دو غول صنايع شيميايي Huntsman و Clariant

منبع : www.adhesivesmag.com

شركت هاي هانسمن و كلارينت اخيرا به اتفاق آرا توافقي مبني بر ادغام اين دوغول صنايع شيميايي را به امضا رساندند و شركت جديد با نام HuntsmanClariant با تركيب هيئت مديره اي متشكل از هر دو شركت Clariant و Huntsman در سوئيس شروع به كار نموده است.

بنا به اعلان مراجع تخصصي اين شركت جديد قادر است به عنوان يك شركت پيشرو در صنايع شيميايي به راحتي به حجم فروش 13.2ميليارد دلار در سال دست يابد ، كه البته اين رقم تا پايان سال 2017 به ميليارد دلار قابل ارتقا خواهد بود.

اين اقدام مصداق بارز يك تصميم درست در زمان درست مي باشد.

هاريولف كاتمن مدير عامل كلارينت در اين رابطه اينگونه به اظهار نظر پرداخت :

"با اين اقدام كمپاني هاي هانتسمن و كلارينت نيرو و پتانسيل فراوان خود در زمينه دست يابي به بازار هاي هدف راجهاني را با هم يكپارچه كرده و موجبات رشد فزاينده سهم بازار اين كمپاني جديد را فراهم خواهند ساخت. شراكت با پيتر هانتسمن بهترين پيامد را براي سهامداران ما در پي خواهد داشت زيرا نگاه استراتژيك وي موقعيت كمپاني را به شدت تقويت خواهد كرد."

پيتر هانتسمن مديرعامل هانتسمن نيز با ابراز خرسندي درباره اين اقدام مشترك افزود:

"هيچكس به اندازه من به همكاري با مردي شايسته و قابل اعتماد مثل هاريولف كاتمن مشتاق نيست. ما به اتفاق همكاران مستعد خود در سراسر با نگاهي رو به جلو ، رهبري جديدي با انعطاف پذيري و قدرت مالي قابل توجه در بازار صنايع شيميايي خواهيم داشت."

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam