(+98) 31 3267 0023

خبر

mukam

1

آذر 1395

واردات PE100 مجددا با ارز مبادله ای امکانپذیر شد

منبع : انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

با پیگیری های انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات، تا اطلاع ثانوی ارز واردات PE100 به ارز مبادله ای تبدیل شد.

در متن نامه مهندس بابک دیانت پی، دبیر انجمن خطاب به اعضای انجمن آمده است:

احتراما، پیرو نامه شماره 95/302 مورخ 1395/05/20 به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و با پیگیری های مکرر اعضای محترم انجمن آقایان کلاهی از شرکت سپید افروز شیراز، مدانلو از شرکت کاسپین لوله طبرستان و دبیر انجمن، سرانجام در تاریخ 1395/08/23 یکی از موضوعات مطروحه در نامه فوق الذکر که بازگرداندن شرایط استفاده از ارز مبادله ای برای واردات مواد اولیه بوده است مورد موافقت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و در نتیجه تا اطلاع ثانی، ارز واردات PE100 به ارز مبادله ای تبدیل شد.

مراتب فوق جهت بهره برداری تولیدکنندگانی که نیاز به واردات مواد اولیه PE100 دارند، ایفاد می شود.

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam